Daily Routine

DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8:30-9:30MathMathMathMathMath
9:30-10:00ReligionReligionReligionReligonReligion
10:05-10:20RecessRecessRecessRecess, Recess, Pray
10:25-11:25SS/ScienceSS/ScienceSS/ScienceSS/ScienceSpelling/Achieve 3000
11:25-12:10Recess/LunchRecess/LunchRecess/LunchRecess/LunchRecess/Lunch
12:15-12:45ELAELA/TechnologyReadingReadingKetchup, Mustard, Pickles
12:45-1:15SpanishELA/TechnologySpanishReadingLibrary
1:15-1:30BreakBreakBreakBreakBreak
1:35-2:35Reading (Achieve 3000)Music/P.E.ELAMusic/P.E.SS/Science
2:40-3:00Planners, Pack, PrayPlanners, Pack, PrayPlanners, Pack, PrayPlanners, Pack, PrayPlanners, Pack, Pray